Ordre del dia, Ple del 23-12-2021

 

Decret de modificació i constitució, convocatòria i celebració a distància per mitjans electrònics i telemàtics de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balaguer [pdf]

 

Expedient núm.: PLE/2021/16
Òrgan col·legiat:  El ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 23 / de desembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Saló de Plens

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 294/2017. Revocació dels acords plenaris de 27 d'octubre de 2016 i 23 de febrer de 2017, en compliment de l'acord transaccional amb Aldesa Construcciones, SA

3. Expedient 1163/2020. Aprovació del “Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de Balaguer, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a Balaguer en un context de control dels rebrots de la malaltia”

4. Expedient 1643/2021. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Patronat de Promoció econòmica de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Balaguer, per a l’execució de l’operació “ENERGY-HUBLAB”, que forma part del “PECT Green&Circular: Impuls per la transformació del model econòmic del territori en base a un sistema d’innovació oberta, col·laborativa i altament especialitzada en l’àmbit de la bioeconomia circular sostenible i en la generació d’energies renovables”

5. Expedient 1929/2021. Aprovació del “Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Balaguer per a la creació de l’Oficina Municipal d’Escolarització”

6. Expedient 2165/2021. Aprovació inicial del projecte d’obres “Memòria valorada d’arranjament del camí de l’Horta d’Amunt”

7. Expedient 2181/2021. Ratificació del Decret d'Alcaldia de nomenament de representant de la Corporació al consell escolar de l'Escola Vedruna Balaguer

8. Expedient 2183/2021. Presa de coneixement de la renúncia de la senyora Maria Monseny Triquell al càrrec de consellera del Consell General de l'IMPIC

9. Expedient 2188/2021. Moció de suport a les encausades polítiques per defensar el dret a la manifestació i protesta i per exigir a la Generalitat de Catalunya que deixi de personar-se com acusació particular.

10.Assumptes d'urgència

11.Expedient 1482/2020. Aprovació de la Quarta Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Balaguer per al desplegament de les mesures del Pla de Millora  d’Oportunitat Educatives en el marc dels Plans Educatius d’Entorn del curs 2021/2022

 

B) Activitat de control

12.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 1889/2021 fins al núm. 2000/2021

 

C) Precs i preguntes

13.Precs i preguntes