Tràmits ciutadans

SEU ELECTRÒNICA


Tràmits FUE municipals (Medi ambient i activitats)

Mitjançant la Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, de les incloses en l’annex de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica (LLEI 18/2020).

Tràmits informatius, sense identificació digital o IMPIC:

ADMINISTRACIÓ GENERAL

EDUCACIÓ

CULTURA

RÀDIO BALAGUER

ALTRES