Museu de la Noguera

Exposició: costumari balaguerí. Festes, tradicions i folklore

Dies: del 12 de novembre de 2022 al 26 de febrer de 2023

Lloc: Museu de la Noguera

L’exposició “Costumari balaguerí. Festes, Tradicions i Folklore” proposa un recorregut històric per les expressions materials de la memòria de les festes, les costums i la cultura popular de la ciutat de Balaguer.

Cada poble, vila o ciutat; cada nació; cada país; tots els grups humans que convivim expressem les particularitats que determinen allò que ens distingeix dels veïns, el que ens fa únics i diferents. El temps viscut, el lloc, la llengua, l’economia, el patrimoni, els fets històrics; tot plegat constitueix la identitat de grup que es materialitza en variades manifestacions de caire popular i festiu. Són les tradicions, els costums, el folklore.
Balaguer és una ciutat viscuda. Generacions de ciutadans i ciutadanes que durant més de mil tres-cents anys han anat configurant un costumari propi, immers en el paisatge i irremeiablement lligat al cicle agrícola de l’any. Les feines del camp i la dependència de la ramaderia són la base sobre la qual s’ha anat bastint el nostre patrimoni immaterial i el nostre folklore. No endebades els gegants més antics de la ciutat representen dos pagesos en un clar reconeixement de la pròpia identitat. Però també la història ha marcat profundament la personalitat balaguerina. Un passat multicultural esquitxat per nombroses guerres i personatges inoblidables; una ciutat amb uns espais urbans que són fruit del dia a dia i que responen a determinades necessitats comercials, d’habitatge o d’esbarjo. I unes relacions amb la resta de país que s’han mogut a través dels camins i dels viatgers imprimint-li des de l’edat mitjana i fins a l’actualitat un segell inconfusible de ciutat de frontera.
Així, a través de la recerca científica de Joan Amades i Joan Tomàs, i a través dels textos periodístics  generats al llarg del temps, que l’exposició s’endinsa en aquest món particular i únic de la ciutat de Balaguer.