Entitats esportives

Casal de la gent gran - Esports

Logotip

ACTIVITAT Petanca, bitlles, pesca...
ADREÇA C/ Urgell, 5
POBLACIÓ 25600 BALAGUER
TELÈFON 973 446 259
PERSONA CONTACTE Jaume Sans
CÀRREC Vocal d'Esports