Entitats esportives

Societat de Pescadors Esportius de Balaguer

Logotip

ACTIVITAT Pesca
ADREÇA C/ Àngel Guimerà, 69
POBLACIÓ 25600 BALAGUER
TELÈFONS 973 445 025 / 636 262 691
PERSONA CONTACTE Jose A. Rodríguez Cuellas
CÀRREC President
ESPORTISTES 420
ACTIVITATS • Lligueta Truita
• Concursos Socials de Ciprínids
• Dues Mànegues Socials de Ciprínids
• Concurs Especial Nocturn
• 24h. de Pesca per Parelles
• Marató de Pesca
• Lligueta de Llúcio