Àrea d'esports

Inscripció Tecni Camp 2021

No es considerarà feta la inscripció fins que s'hagi fet el pagament online mitjançant passarel·la segura amb el tpv virtual.

INFORMACIÓ TECNI CAMP


SETMANA 28 JUNY:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    0 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    0 de 40 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    0 de 50 places


SETMANA 5 JULIOL:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    0 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    0 de 40 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    0 de 50 places


SETMANA 12 JULIOL:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    0 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    0 de 40 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    0 de 50 places


SETMANA 19 JULIOL:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    0 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    0 de 40 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    0 de 50 places


SETMANA 26 JULIOL:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    0 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    0 de 40 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    0 de 50 places


SETMANA 2 AGOST:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    11 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    15 de 30 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    28 de 50 places


SETMANA 9 AGOST:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    15 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    20 de 30 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    38 de 50 places


SETMANA 16 AGOST:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    21 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    26 de 30 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    36 de 50 places


SETMANA 23 AGOST:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    26 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    29 de 30 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    37 de 50 places


SETMANA 30 AGOST:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    24 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    25 de 30 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    46 de 50 places


SETMANA 6 SETEMBRE:


DISPONIBLES
TECNI CAMP ESPORTS:    23 de 30 places
TECNI CAMP MOVE:    27 de 30 places
TECNI CAMP NATUR-AVENTURA:    49 de 50 places
Família nombrosa o monoparental
Autoritzo al meu fill/a, dades del qual consten a la inscripció, a participar de totes les activitats que es portaran a terme. Declaro que les accepto i autoritzo a que hi participi.
Accepto els termes i condicions
Preu total:

Per qualsevol tipus d'informació, pot dirigir-se a:
REGIDORIA D'ESPORTS: Tel.: 973 45 09 15 (de 7.00h a 19.00h)
e-mail: esports@balaguer.cat


En compliment del Reglament UE núm. 2016/679 General de Protecció de dades (“RGPD”), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament exclusiu per l’Ajuntament de Balaguer. No es cediran a tercers excepte sota obligació legal. Sempre que l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, les dades proporcionades es conservaran indefinidament amb els objectius pels quals han estat obtingudes.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació o eliminació de les dades, al correu electrònic: dpd@balaguer.cat, amb la corresponent identificació.

La inscripció en qualsevol activitat, comporta l’acceptació i adopció de la normativa de règim intern, tant del procés d’inscripció/baixes, com de les instal·lacions municipals a utilitzar.