Inscripció a l'Open Raid Juvenil


PARTICIPANT 1

Dades del pare / mare / tutor/a (en cas de menor d'edat)

PARTICIPANT 2

Dades del pare / mare / tutor/a (en cas de menor d'edat)

PARTICIPANT 3

Dades del pare / mare / tutor/a (en cas de menor d'edat)

PARTICIPANT 4

Dades del pare / mare / tutor/a (en cas de menor d'edat)
Accepto els termes i condicions

Preu: 10€

Per qualsevol tipus d'informació, pot dirigir-se a:
ÀREA D'ESPORTS: Tel.: 973 45 09 15 (de 7.00h a 19.00h)
e-mail: esports@balaguer.cat


En compliment del Reglament UE núm. 2016/679 General de Protecció de dades (“RGPD”), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament exclusiu per l’Ajuntament de Balaguer. No es cediran a tercers excepte sota obligació legal. Sempre que l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, les dades proporcionades es conservaran indefinidament amb els objectius pels quals han estat obtingudes.

També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació o eliminació de les dades, al correu electrònic: dpd@balaguer.cat, amb la corresponent identificació.

La inscripció en qualsevol activitat, comporta l’acceptació i adopció de la normativa de règim intern, tant del procés d’inscripció/baixes, com de les instal·lacions municipals a utilitzar.