Àrea d'esports

Enquesta Esports

Durant tot el primer trimestre del 2021, l’àrea d’esports de la Paeria ha estat elaborant un projecte de gestió per conèixer i analitzar cap on ha d’avançar l’esport local i l’esport de Balaguer arran de la pandèmia, intentant trobar el seu lloc en les noves mesures i iniciatives de la gent i buscant les competències de cada un dels àmbits o disciplines esportives.

Per aquest motiu des de l’àrea d’esports s’ha considerat important poder tenir la opinió i la participació dels principals protagonistes, la població local, com a principals usuaris de les instal·lacions esportives i practicants de tota l’oferta activitats que es troba a nivell local. Aquesta opinió s’ha concentrat en un programa de participació ciutadana per la valoració i anàlisi de l’activitat física i l’esport durant tot el mes d’abril, amb una enquesta que ha estat a disposició pública per aquell/a que volgués dir la seva, i en la que es donaven varis aspectes generals de l’activitat física i l’esport com: freqüència d’exercici física, ús de les instal·lacions, disciplines esportives amb més pràctica, relació diària amb l’esport i l’activitat física, opinions personals i perspectives de varis temes, dèficits principals en matèria esportiva, difusió, ...

Mentre es liquida l’esbós final del projecte complert amb previsió per final del present mes de maig, s’ha volgut avançar els resultats de les enquestes, per tenir una referència i visió de l’opinió genèrica dels participants, i en la que es mostren les inquietuds, opinions i resultats de tots el recull de dades.

Agrair aquesta participació, que ajuda a ampliar la visió objectiva de la situació actual de l’esport i l’activitat física a nivell local i ens dona pautes per elaborar una estratègia d’acció.

Descarregar el document de l'enquesta en PDF.