Urbanisme

Gestió urbanística: Projectes d'obres

EDICTES


    31-05-2021 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva del Projecte executiu de Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer

    04-03-2021 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial del Projecte executiu de Reforma de la instal·lació de climatització al teatre municipal de Balaguer


    19-02-2021 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial del Projecte d'Arranjament del carrer Barcelona (tram passeig de l'Estació-carrer Tarragona) de Balaguer


    12-02-2021 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva de la 'Memòria Valorada de Finalització de les obres de construcció i d’instal·lacions del refugi d’animals municipal' de Balaguer

    17-12-2020 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial de la 'Memòria Valorada de Finalització de les obres de construcció i d’instal·lacions del refugi d’animals municipal' de Balaguer


    12-02-2021 - Aprovació definitiva
Edicte d’aprovació definitiva de la Memòria Valorada Adequació de la planta altell, per a la implantació d’un vestuari i un bany adaptat al pavelló Inpacsa de Balaguer

    26-11-2020 - Aprovació inicial
Edicte d’aprovació inicial de la Memòria Valorada Adequació de la planta altell, per a la implantació d’un vestuari i un bany adaptat al pavelló Inpacsa de Balaguer


    26-10-2020 - Aprovació inicial
Edicte d’aprovació del Projecte de cobrició de les ruïnes del Castell Formós MODIFICAT a Balaguer


    21-05-2020 - Aprovació inicial
Edicte d’aprovació del Projecte d'Arranjament dels Nínxols del Cementiri Nou, Fase I, Sector Centre, Part B, de Balaguer


    03-03-2020 - Aprovació inicial
Edicte d’aprovació inicial del Projecte bàsic i d’éxecucó i d’adequació de l’edifici antic Molí de l’Esquierrà com a establiment destinat a alberg juvenil/ Fase 1.- Adequació de planta soterrani, planta baixa, planta primera i estructura, de Balaguer


    03-12-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL del Projecte d'Arranjament de la Plaça dels Blocs de la Caixa ubicada a la carretera de Camarasa de Balaguer


    12-02-2021 - Aprovació definitiva
Edicte d'APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte d'adeqüació i millora del parc infantil del col·legi de Montroig de Balaguer

    14-11-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL del Projecte d'adeqüació i millora del parc infantil del col·legi de Montroig de Balaguer


    14-11-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL del Projecte de senyalització urbana de Balaguer


    14-11-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL del Projecte de substitució de les cistelles de basquet del pavelló 1r d'octubre de Balaguer


    14-11-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL de la Memòria valorada /Retirada de pantalla visual i instal·lació d'ombra a les piscines del barri del Secà de Balaguer


    23-10-2019 - Aprovació inicial
Edicte APROVACIÓ INICIAL del Projecte d’adequació de la vorera del Pavelló Molí de l’Esquerrà de Balaguer


    16-10-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'Aprovació inicial Memoria tècnica “Reforç de forjat existent donades les patologies en les biguetes ceràmiques a l’Ajuntament de Balaguer”


    16-10-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'Aprovació inicial del projecte d’obres “Revegetació de l’Avinguda Països Catalans de Balaguer”


    06-11-2019 - Aprovació definitiva
Edicte d'APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte de Substitució de les Fusteries de l'Ajuntament de Balaguer

    17-09-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL del Projecte de Substitució de les Fusteries de l'Ajuntament de Balaguer


    28-08-2019 - Aprovació definitiva
Edicte d'APROVACIÓ DEFINITIVA del Projecte de Substitució de l’Enllumenat dels porxos del carrer d’Avall de Balaguer

    14-06-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL del Projecte de Substitució de l’Enllumenat dels porxos del carrer d’Avall de Balaguer


    17-05-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial del Projecte de la Modificació de Normes Subsidiàries de Planejament a l’entorn del carrer CANIGÓ – AMBORT


    23-10-2019 - Aprovació definitiva
Projecte de Reobertura al públic del jardí arqueològic Castell Formós de Balaguer - cobriment i musealització d'estructures-

    17-05-2019 - Aprovació inicial
Projecte de Reobertura al públic del jardí arqueològic Castell Formós de Balaguer - cobriment i musealització d'estructures-


    29-03-2019 - Aprovació definitiva
Edicte d'aprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució de reforma de coberta dels antics jutjats al carrer Àngel Guimerà, núm 10 de Balaguer

    18-02-2019 - Aprovació inicial
Edicte d'aprovació inicial del Projecte bàsic i d'execució de Reforma de Coberta dels Antics Jutjats al Carrer Àngel Guimerà, núm. 10 de Balaguer


    05-02-2019 - Aprovació definitiva
Edicte de l’aprovació definitiva del Projecte de Transformació a Gas Natural de la Sala de Calderes de l’edifici de l’Ajuntament de Balaguer

    10-12-2018 - Aprovació inicial
Edicte de l’aprovació inicial del Projecte de Transformació a Gas Natural de la Sala de Calderes de l’edifici de l’Ajuntament de Balaguer


    25-01-2019 - Aprovació inicial
Edicte d’APROVACIÓ INICIAL del Projecte de la Muralla de Balaguer, FASE II (Tram Carrer Portalet)


    18-01-2019 - Aprovació definitiva
Edicte d'APROVACIÓ DEFINITIVA de la Memòria Valorada per a l'execució d'una àrea de Servei d'Autocaravanes en l'àmbit de la UA3, El Molí, de Balaguer

    11-12-2018 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL de la Memòria Valorada per a l'execució d'una àrea de Servei d'Autocaravanes en l'àmbit de la UA3, El Molí, de Balaguer


    21-12-2018 - Aprovació final
Edicte d’aprovació definitiva dels Projectes de Restauració de les façanes del Centre històric - fases IX, XV, XVI i XVII - de Balaguer

    10-10-2018 - Aprovació inicial
Edicte d’aprovació inicial de Projectes d’Obres de Restauració de façanes del Centre històric de Balaguer


    29-10-2019 - Aprovació definitiva
Edicte de RECTIFICACIÓ Anunci de data 14 d’octubre de 2019 de les Cobertes dels nínxols del Cementiri Vell de Balaguer

    23-10-2019 - Aprovació definitiva
Edicte d'APROVACIÓ DEFINITIVA de la Memòria valorada de Reparació de les cobertes dels nínxols del Cementiri Vell - Desglossat en fases- de Balaguer

    11-12-2018 - Aprovació inicial
Edicte d'APROVACIÓ INICIAL de la Memòria valorada de Reparació de les cobertes dels nínxols del Cementiri Vell - Desglossat en fases- de Balaguer


    27-04-2018
Edicte de projecte i construcció d'un refugi d'animals municipal a Balaguer