Biblioteca Margarida de Montferrat

Reprografia

A la biblioteca hi ha una màquina fotocopiadora destinada a ús públic.

1. La fotocopiadora de la biblioteca funciona en règim d’autoservei.

2. Les fotocòpies es realitzaran a la biblioteca i, excepcionalment, fora de la mateixa en cas que sigui impossible oferir aquest servei (per còpies en color, ampliacions DIN A3...) podeu emportar-vos l’exemplar a alguna copisteria propera, previ control del servei de préstec.

3. El preu de les fotocòpies està regulat a l’Ordenança fiscal de l’Ajuntament de Balaguer.

4. La biblioteca no es compromet a disposar de canvi per a fer fotocòpies.

5. S’ha de respectar la Llei de Propietat intel·lectual. Està autoritzada la còpia privada amb finalitat d’estudi o investigació, sense fer-ne ús col·lectiu ni amb finalitats lucratives. En cas de reproduir fragments d’una obra determinada, cal citar l’obra de procedència.