Agricultura

Funcions:

Tot i el pas del temps i les transformacions urbanes, Balaguer encara manté aquest entorn agrícola que dóna a la ciutat un caràcter propi i únic, on la trama urbana i la xarxa de camins rurals es donen la mà. Així, doncs, per mantenir aquets paisatge, plegat d'horts, vinyes i camps de cultiu, cal mantenir en bon estat tant els canals de reg que travessen el nostre municipi com la xarxa de camins que connecta finques i masies. El guarda rural s'encarrega de recórrer el terme municipal, supervisar l'estat de les infraestructures rurals i atendre les peticions de les persones que hi viuen i hi treballen, per tal que tinguin els mateixos serveis i comoditats que els que ho fan al nucli urbà.Canal Algerri - Balaguer

Conveni entre la comunitat de regants del canal Algerri - Balaguer i els futurs regants (terme municipal de Balaguer), sobre la contribució del beneficiari i garanties. Descarregar conveni (.pdf)