Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

AGRICULTURA

Agent rural


Funcions

L'article 144.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, estableix que, en matèria de medi ambient i d'espais naturals, "La Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la llei".

Segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals les funcions dels agents rurals comprenen els següents àmbits d'actuació:

        - Vigilància
        - Inspecció
        - Col·laboració en la gestió
        - Investigació
        - Informació i assessorament als ciutadans


Funció de vigilància

Enfocada a la prevenció i relacionada amb els aspectes d'assessorament i informació. Compliment de la normativa. Per tal de complir aquesta funció és important conèixer la normativa i els procediments administratius.


Funció d'inspecció

Tasques d'investigació ordinària, identificació de persones, comisos, mesures cautelars, recollida de proves, aixecament d'actes. Es poden realitzar d'ofici o a instàncies de l'Autoritat Judicial o dels serveis jurídics del departament.

Actuació molt específica en qualitat d'agents de l'autoritat:

        - Fauna: Caça menor/major, captura de fringíl·lids, protecció dels animals...
        - Pesca: Pesca continental, pesca marítima...
        - Incendis: Prevenció d'incendis forestals...
        - Forestal: Aprofitaments forestals, moviments de terres, flora protegida, verd nadalenc...
        - Espais naturals: Acampades, normes específiques, construccions il·legals...
        - Impacte ambiental: Residus, activitats extractives, aigües...
        - Accés al medi natural/camins ramaders: Circulació motoritzada en terrenys forestals, camins ramaders...
        - Plans d'Emergència i Protecció Civil: INFOCAT-INUNCAT-CAMCAT-NEUCAT


Funció de col·laboració en la gestió

Participació i col·laboració seguint les directrius dels tècnics competents del departament per tal d'aconseguir els objectius marcats per aquests tècnics i/o en les disposicions legals.


Funció d'investigació

Anàlisi de les infraccions detectades en les diferents matèries, amb la finalitat d'esbrinar-ne l'abast, les causes i els presumptes autors.


Funció d'informació i assessorament als ciutadans

Reorientació de l'educació vers el desenvolupament sostenible. Impulsar conductes respectuoses amb el medi ambient. Assessorament dels titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, amb l'objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament.


Àmbits d'actuació

Àmbits d'actuació del Cos d'Agents Rurals

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat