Recollida de residus

Recollida de VoluminososRuta comercial del casc antic de Balaguer

Cada comerciant, entre les 09:30 i 10:00 del matí, haurà de depositar els seus envasos en dos punts de recollida que seran:
       - Plaça Mercadal
       - Plaça del Pou
Únicament, podrán deixar-ho davant dels seus establiments, els comerços dels següents carrers:
       - c/ la Banqueta
       - c/ del Pont
       - c/ el PortaletDeixalleria de Balaguer

Els residus especials, perillosos o molt voluminosos s'han de portar a la deixalleria en aquesta adreça.

El seu horari es:
De dilluns a divendres: d'11.00h a 13.00h i de 15.00h a 18.00h.
Dissabte: de 9.00h a 13.00h.PREGUNTES FREQÜENTS


On llençar cada cosa?

 Contenidor groc:  Envasos (Tetra-bricks, ampolles i garrafes de plàstic, llaunes, porexpan...). Tot el que no sigui un envàs, encara que estigui fet de plàstic, no va en aquest contenidor.

 Contenidor blau:  Paper i cartó. (diaris, revistes, caixes...). Mocadors usats i altres papers massa bruts per a ser reciclats s'han de deixar al contenidor de rebuig.

 Contenidor verd:  Recipients de vidre. Els taps s'han de deixar al contenidor groc. Els vidres de finestra s'han de deixar a la deixalleria o tractar com un voluminós.

 Contenidor d'orgànics:  Restes de poda i cuina, menjar en mal estat... Tot el que es pugui transformar en compost.

 Rebuig:  Les coses que no es poden reciclar ni reutilitzar: Bolquers, restes d'escombra, etc.

 Contenidor d'oli usat:  Olis i greixos, vegetals o animals, dins d'ampolles de plàstic ben tancades.

Piles: Als contenidors de piles. Solen trobar-se en escoles, edificis públics i farmàcies.Residus habitualment mal reciclats

Joguines, mobles i altres aparells de plàstic: No es poden llençar al contenidor groc (envasos). S'han de tractar com a voluminosos i deixar-los al costat dels contenidors els dies de recollida de voluminosos, o portar-los a la deixalleria.
Perquè? Les plantes de reciclatge d'envasos estan optimitzades per a els materials que solen formar els envasos. La resta d'objectes de plàstic solen estar formats per tipus de plàstic diferents als que formen els envasos, a més de tenir formes que la planta no pot separar automàticament.

Paper d'alumini: Està format per alumini,i es pot reciclar indefinidament. Llençar al contenidor groc.

Porexpan (corchopán, suro blanc...): Va al contenidor groc. Es considera un envàs.

Bosses de plàstic: Les bosses de la compra de plàstic es consideren un envàs, i van al contenidor groc.

Llums (Incandescents, fluorescents, baix consum...): S'han de portar a la deixalleria (posar hipervincle). Es important perquè contenen vapor de mercuri, molt tòxic.

Oli Usat: L'oli de cuina usat s'ha de dipositar als contenidors per a oli usat, o a la deixalleria. L'oli de motor s'ha de deixar a la deixalleria. Per què es important reciclar l'oli usat? L'oli de cuina és un potent contaminant de l'aigua, a més de causar problemes i sobrecostos a les plantes depuradores (sobrecostos que repercuteixen sobre els nostres impostos).
Per contra, l'oli de cuina reciclat resulta extremadament útil per a la indústria química: Un quilo d'oli es pot transformar en uns 0,95 quilos de biodièsel. Es calcula que a Espanya es llença dos terços de tot l'oli usat, acumulant a un total 120 milions de litres d'oli a l'any.

Ministerio para la transición ecológicaPer què és important reciclar?

El reciclatge ens afecta d’una forma més directa al que pensem.

No reciclar significa arrasar més territori per extreure els recursos naturals necessaris per a fer nous objectes, i destinar més territori a abocar tots els residus que haurien pogut ser reciclats. Bona part d’aquests recursos han de ser importats, causant una sagnia a les nostres economies.

No reciclar es contaminar l’aire aigua i terra, perjudicant la nostra salut i la dels nostres descendents.

No reciclar assegura equival a hipotecar el futur d’Europa i el món.

Per aquest motiu, la Unió Europea, penalitzarà als països que no reciclin 55% de residus urbans a partir del 2020. Espanya (Catalunya inclosa) queda molt enrere del percentatge reclamat, i dels estàndards europeus. Dins de Catalunya, La Noguera és la segona comarca que menys recicla, per sota de totes excepte Les Garrigues. Hem d’esforçar-nos més. Separant els nostres residus per deixar-los al contenidor adequat fem una part imprescindible per a aquest canvi necessari.

Més reciclatge = més riquesa
Més reciclatge = menys impostos
Més reciclatge = més salut
COM MES RECICLEM MES RICS SEREM. EN TOTS ELS SENTITS.