Règim intern

Funcions:

Des de la regidoria d’Hisenda i Règim Intern treballem per tenir una administració propera, transparent i accessible. Per aquest motiu, estem apostant de valent per la implantació de l’administració electrònica, per tal d’agilitzar tràmits entre administracions i entre el ciutadà i l’administració, estalviant així duplicitats, simplificant processos i facilitant gestions. Mentrestant, aquest sistema seguirà convivint amb l’atenció presencial, que tenim la voluntat de millorar amb la creació d’una Oficina d’Atenció al Ciutadà.

També som responsables de l’administració dels recursos municipals. El nostre objectiu és que la nostra gestió sigui el màxim d’acurada i eficient possible per tal de garantir uns serveis de qualitat i accessibles a tots els ciutadans. Tot això ho fem amb un equip humà que inclou les àrees d’intervenció, tresoreria, comptabilitat i recursos humans.

L’altra branca d’aquesta regidoria és els Recursos Humans. Som els encarregats de l’equip humà que diàriament fa funcionar l’ajuntament i s’encarrega d’atendre els ciutadans. També, en aquest cas, creiem que cal tenir una estructura organitzativa clara i concisa per tal que la nostra administració sigui el màxim de ràpida i eficaç.


- Codi de conducta dels alts càrrecs   [edicte d'aprovació]