Protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral

L’Ajuntament de Balaguer, vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós, motiu pel qual pren mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament en l’entorn laboral.

Totes les dones i homes de l’Ajuntament tenen dret a què es respecti la seva dignitat i, al mateix temps, obligació de tractar tothom amb qui es relacionen amb respecte. Respectant, alhora, la llibertat d’expressió i el dret de queixa. D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament declara que l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat de gènere o qualsevol altre tipus d’assetjament físic o psicològic no seran permesos ni tolerats en cap circumstància i, per tant, no han de ser ignorats, sinó sancionats amb contundència.

Per aconseguir aquest propòsit, l’Ajuntament demana que cada una de les persones de la institució assumeixin les seves responsabilitats: Evitant aquelles accions, comportaments o actituds d’assetjament de qualsevol tipus, que són o puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, discriminatòries, molestes, hostils o intimidadores per algú. Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o situacions, d’acord amb les orientacions que estableix aquest protocol.


- Protocol d'assetjament laboral