Enllumenat

Posa't en contacte amb nosaltres a la Bústia Ciutadana per comunicar qualsevol incidència d'enllumenat o xarxa d'aigua.SERVEI D'ENLLUMENAT

Abril de 2019
62km de cables
34 quadres enllumenat
3251 bombetes 962 d’elles amb el sistema de control de punt a punt