Inscripció a cursos, tallers i activitats

En el cas de ser un curs/taller amb cost, un cop rebem la vostra inscripció ens posarem en contacte amb vosaltres per formalitzar el pagament.

A QUIN CURS / TALLER / ACTIVITAT ET VOLS INSCRIURE?
IMPORTANT: En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora: