Guàrdia Urbana

Història i creació del cos


Podem situar al setembre de l’any 1952 la creació del cos de la Guàrdia Urbana.

En aquell hi hagué una ponència de Governació dins de l’Ajuntament i mitjançant una comissió municipal i es va aprovar la creació de la Guàrdia Urbana, substituint l’anterior cos de vigilància municipal, assimilable als antics “serenos”. També es van aprovar les seves condicions de treball i el seu reglament intern corresponent.

Es va iniciar el cos amb un responsable, el qual podia ser un regidor o una persona que no pertanyés al cos i dos guàrdies . Es podia ampliar la plantilla en casos de necessitat.

En aquell moment, els requisits per formar part de la “Policia Urbana municipal” eren: ser espanyol, saber llegir i escriure, tenir 25 anys complerts i no passar dels 35, tenir bons antecedents penals i conèixer les ordenances municipals. En aquelles primeres plantilles, tenien preferència els fills de la ciutat i aquells que tinguessin coneixement amb alguna llengua estrangera. També era requisit tenir coneixement del reglament general de circulació.

Posteriorment, i amb l’entrada en vigor de la llei 2/1986 de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat i posteriorment amb l’anomenada llei 16/1991 de les policies locals, tant els estatuts com els reglaments interns de la Guàrdia Urbana de Balaguer es van normalitzar i el cos es va anar professionalitzant fins a arribar a l’actualitat.


Logo Guàrdia Urbana