Inscripció a La Murga

Cal inscriure individualment a tots els components del grup. Cal disposar de les dades de cada component per tal de procedir, a posteriori, a fer el pagament del premi/subvenció.

Millor fer la inscripció un cop es tinguin totes les dades dels membres, si no aquesta serà incompleta i caldrà tornar-la a fer.

GRUP


PERSONA DE CONTACTE (COMPONENT 1)
En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora:

COMPONENT 2
En cas de ser menor d'edat omplir la següent informació del pare/mare, tutor/tutora: