Biblioteca Margarida de Montferrat

Accés a ordinadors multimèdia

1. La biblioteca proporciona als usuaris lliure accés a Internet i a la utilització de les eines d'ofimàtica de tractament de textos i fulls de càlcul.

2. Els ordinadors que ofereixen aquests serveis es destinen, bàsicament, a temes relacionats amb la recerca d'informació, la investigació i l'aprenentatge. Es prioritzaran els usos bibliogràfics. No es permet per tant, l’accés a xats, jocs, ni pàgines web que continguin informació pornogràfica o que puguin ferir la sensibilitat dels altres usuaris, especialment dels menors.

3. Per utilitzar els ordinadors cal presentar un document identificatiu (carnet de la biblioteca, DNI, passaport...) i demanar la clau d’accés al taulell d’informació i préstec.

4. El temps màxim de consulta és de 30 minuts al dia. En cas necessari es pot ampliar el temps fins a 1 hora sempre que no hi hagi usuaris esperant per utilitzar aquest servei.

5. Els menors de 14 anys hauran d’utilitzar l’ordinador adreçat a aquest públic que està destinat exclusivament a la cerca d’informació i no es permet el seu ús per a jugar.

6. El personal de la Biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment.

7. Per ampliar aquesta informació podeu consultar la normativa dels ordinadors multimèdia.