Biblioteca Margarida de Montferrat

Activitats

Una de les funcions de la biblioteca pública és la de fomentar la lectura en tots els seus àmbits, per tant, hem d’organitzar activitats de dinamització per donar-nos a conèixer més enllà del que tothom entén que ha de ser una biblioteca. Partint d’aquesta premissa, la Biblioteca disposa d’un Pla de Foment de la Lectura que té aquests objectius:

- Donar a conèixer la biblioteca als ciutadans de Balaguer

- Despertar, potenciar i estimular l’hàbit i el gust de llegir

- Incrementar l’ús de la biblioteca

Per aconseguir aquests objectius s’han establert unes línies d’actuació que tenen com a referent els diferents àmbits en els que cal treballar. Per això, les accions proposades i les activitats programades estan encaminades a atendre i satisfer diferents sectors de la població englobats en els grups següents:

- Població escolar infantil i juvenil (incloent les famílies amb fills en aquestes edats)

- Població adulta, associacions i entitats diverses

Activitats a la bibliotecaActivitats a la biblioteca