Biblioteca Margarida de Montferrat

Serveis a les escoles i entitats

La biblioteca ofereix un carnet d’entitat a aquelles que així ho sol·licitin per tal que disposin temporalment de fons relacionats amb les seves activitats o serveis. Els centres docents d’educació primària poden demanar un carnet per cicle. Només cal omplir la butlleta de sol·licitud del carnet per a entitats amb el nom del responsable i les dades de contacte.

- Enllaç butlleta inscripció

Les escoles i entitats gaudeixen d’unes condicions especials en el servei de préstec pel que fa al nombre de documents i la durada del préstec. Per als centres educatius de la comarca hem elaborat una guia de serveis que oferim des de la Biblioteca amb l’objectiu de donar suport a la tasca educativa dels centres facilitant-los els recursos que estan al nostre abast.

- Guia de serveis a les escoles