Arxiu històric virtual

Internet dóna la possibilitat d’obrir una sala de consulta virtual a tot el món. Ara, des de qualsevol país i a qualsevol hora, podeu consultar els documents històrics digitalitzats de l’Ajuntament de Balaguer que es troben dipositats a l’Arxiu Comarcal de la Noguera.

DOCUMENTS TEXTUALS

DOCUMENTS GRÀFICSARXIU COMARCAL DE LA NOGUERA

Pl. Comtes d'Urgell, 6 | 25600 Balaguer
Tel. (+34) 973 443 056
acnoguera.cultura@gencat.cat
http://cultura.gencat.cat/arxius/acn