Biblioteca Margarida de Montferrat

BIBLIOTEQUES AMB DO

Biblioteques amb DO’ és un projecte de dinamització cultural a les biblioteques públiques de Catalunya que pren com a punt de partida la cultura del vi. Amb les DO vinícoles catalanes com a metàfora, es pretén posar de manifest que cada biblioteca és diferent en la mesura que ho és el territori en què s’ubica, perquè s’adapten i canvien en funció del seu entorn per poder oferir uns serveis més ajustats a les necessitats de cada lloc i de més qualitat. Biblioteques amb DO és un projecte impulsat pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels diversos agents culturals i del món del vi.

Objectius:

  • Dinamitzar l’espai bibliotecari català amb una proposta innovadora a partir d’un aspecte potent de la nostra cultura: el vi, entrecreuat amb la diversitat de les manifestacions culturals.
  • Posar de manifest el paper de les biblioteques com a dinamitzadores culturals del territori.
  • Atraure nous públics als serveis bibliotecaris.
  • Promoure els fons i serveis bibliotecaris.
  • Potenciar les col•laboracions entre els serveis bibliotecaris i els agents de l’entorn, especialment amb el sector privat.

2022

2020

2019

2018

2017

2016