Imatge corporativa

PAERIA DE BALAGUER   [paeria.rar]

JPG   |   PNG JPG   |   PNG


IMPIC   [impic.rar]

JPG   |   PNG JPG   |   PNG JPG   |   PNG
     
JPG   |   PNG
     SOM RIU   [somriu.rar]  [guia d'estil]

JPG   |   PNG JPG   |   PNG JPG   |   PNG
     
La utilització d'aquests recursos gràfics i qualsevol altre en referència a la Paeria de Balaguer o els seus ens, queden subjectes a la prèvia autorització per part de la Paeria de Balaguer.